• Вие сте на веб-страницата на ООУ „Браќа Рамиз-Хамид
 • ООУ „Браќа Рамиз-Хамид“ се вклучи во креирање на наставни содржини кои ќе им послужат на учениците да учат од дома, линковите се дадени подолу
 • Информација за упис на деветооделенците кои сакаат да се запишат во СЕТУГС „Михајло Пупин“ - СМЕРОВИ
 • Информација за упис на деветооделенците кои сакаат да се запишат во СЕТУГС „Михајло Пупин“. ВИДИ БРОШУРА
 • ZOOM- Платформа која овозмозува учење, настава преку интернет и директна интеракција помеѓу ученик и наставник


 

РАСПОРЕД ЗА ТВ-УЧИЛНИЦА

Почитувани ученици од ООУ ,,Браќа Рамиз-Хамид“, подолу е ставен распоред според кој ќе може да ги пратите часовите на МТВ1. Распоредот е за 18.05.2020 г.

САМОУЧЕЊЕ И ОНЛАЈН НАСТАВА ВО ВОНРЕДНИ УСЛОВИ

Почитувани ученици од ООУ ,,Браќа Рамиз-Хамид“,

Поради пандемијата со вирусот COVID-19 што го зафати светот а со тоа и нашата држава, наставата ќе биде во пркин се додека трае вонредната состојба. Наставниците од училиштето решија да направат свој концепт за онлајн учење преку виртуелни училници. Целта е учениците да имаат континуитет во учењето и совладувањето на наставните содржини. Учениците ќе имаат на веб-страницата материјали за самоучење и преку платформата „zoom“ онлајн настава секој ден по однапред даден распоред.


 

Едно инспиративно видео за нашите ученици и родители

Изработено од одд. наставник Весна Павловиќ


Соопштение за учениците од девето одделение (полуматуранти)

 • КОНКУРИРАЈТЕ ВО СЕТУГС „Михајло Пупин“

  Мај 08, 2020

  Почитувани ученици и родители, на следниов линк се дадени промотивни материјали за упис во СЕТУГС „Михајло Пупин“ ЛИНК 1, ЛИНК 2

 • КОНКУРИРАЈТЕ ВО АСУЦ „Боро Петрушевски“

  Мај 08, 2020

  Почитувани ученици и родители, на следниов линк е поставено видео за упис во АСУЦ „Боро Петрушевски“ЛИНК...

 • КОНКУРИРАЈТЕ ВО СУГС„Димитар Влахов” 

  Мај 08, 2020

  Почитувани ученици и родители, на следниов линк е поставен материјал за упис во СУГС „Димитар Влахов” ЛИНК...

 • КОНКУРИРАЈТЕ ВО СУГС „Марија Кири Склодовска“

  Маj 08, 2020

  Почитувани ученици и родители, на следниов линк е поставено видео за упис во СУГС „Марија Кири-Склодовска“ ЛИНК...

МАТЕРИЈАЛИ ЗА учење од дома И ОНЛАЈН УЧЕЊЕ

 • ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА

  Март 25, 2020

  Почитувани ученици и родители, на следниов линк се дадени материјали за учење од дома за одделенска настава ЛИНК...

 • ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

  Март 25, 2020

  Почитувани ученици и родители, на следниов линк се дадени материјали за учење од дома за предметна настава ЛИНК...

 • ZOOM-ПЛАТФОРМА ЗА ОДРЖУВАЊЕ ОНЛАЈН НАСТАВА

  Март 25, 2020

  Почитувани ученици и родители, на следниов линк може да ја отворите ZOOM платформата. Преку оваа платформа ќе можете да ги слушате предметите по даден распоред. ЛИНК...

упатство за користење на „zoom“

На следниов линк ќе може да видите како да се логирате и како да ја користите „ZOOM“ платформата - УПАТСТВО -

РАСПОРЕД НА ОНЛАЈН ЧАСОВИ

Онлајн часовите по денови и саати за одделенска и предметна настава за период 08.06.2020 до 11.06.2020 се дадени на следниов линк - Распоред -

ОНЛАЈН БИБЛИОТЕКА

Лектирите за одделенска и предметна настава може да ги преземете од онлајн библиотеката на следниов линк - Онлајн библиотека -