Oпштинско oсновно училиште

Браќа Рамиз - Хамид

МАТЕРИЈАЛИ ЗА УЧЕЊЕ ОД ДОМА

Со кликнување на текстот од соодветното одделение, ќе бидете пренасочени кон материјали по предмети за учење

ДОКУМЕНТИ ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИШТЕТО ПО УЧЕБНИ ГОДИНИ

МАТЕРИЈАЛИ КОИ СЕ ПОВРЗАНИ СО РАБОТАТА НА УЧИЛИШТЕТО ЗА ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈАТА СО КОВИД ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

Следните документи се преземаат со кликнување на истите!